Warmtepomp in Blankenberge?

Vergelijk gratis warmtepomp offertes en bespaar!

warmtepompen Blankenberge

 

Warmtepompen Blankenberge

Bent u op zoek naar methoden om de energiefactuur te beperken? Vindt u het prettig om bij te dragen aan een beter milieu? Dan is een warmtepomp wellicht een goede oplossing voor u. Benieuwd naar alle voordelen van een warmtepomp en de mogelijkheden ?Wilt u meer weten over de opties en de bijbehorende prijs? Aarzel dan niet om vrijblijvend meer informatie op te vragen via ons offerteformulier.

Start gratis offerteaanvraag!

Warmtepompen zijn apparaten die omgevingsfactoren omzetten naar natuurlijke energie, waarmee een huis of bedrijfspand is te verwarmen. Dit betekent dat er dankzij de warmtepomp minder gas verbruikt wordt, waardoor tevens de uitstoot van koolstofdioxide te beperken is. De meeste warmtepompen in Vlaanderen maken gebruik van water als energiebron, maar ook de warmte in de grond en de buitenlucht vormen mogelijke bronnen. Omdat het energieverbruik stijgt met het gebruiken van een warmtepompsysteem, is het een mogelijkheid om deze te combineren met zonnepanelen.

Is het installeren van een warmtepomp ook bij u thuis mogelijk?

Desgewenst sturen wij u enkele (maximaal 5) offertes toe van specialisten uit de regio. Het is aan u om de prijsopgaven met elkaar te vergelijken en de installateur te kiezen die bij uw wensen aansluit. Ook voor een warmtepompboiler zit u bij ons op de goede plek. Wij verzekeren u van een directe hulp en aantrekkelijke prijsvoorwaarden. Het antwoord hierop is: Ja. Het hangt af van de staat van uw woning, de hoeveelheid vrije grond waar u over beschikt, en het budget dat u ter beschikking heeft, maar er is altijd wel één van de warmtepompen te installeren bij u in Blankenberge. Mocht er relatief weinig verbouwruimte zijn, dan is een hybride systeem wellicht de beste oplossing.

Navigeer op deze pagina naar:

De werking van een warmtepomp

De werking van warmtepompen lijkt voor leken heel erg ingewikkeld. Omdat wij begrijpen dat u graag wil weten hoe iets werkt voordat u het aanschaft, heeft een installateur uit ons netwerk in Blankenberge de basisprincipes van een warmtepompsysteem voor u uitgewerkt. Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, wij informeren u met alle plezier.

De basisprincipes

De werking van een warmtepompsysteem is gebaseerd op de principes verdampen en condenseren. Water verdampt op het moment dat het verhit wordt. Dit ziet u bijvoorbeeld als u theewater kookt. Een andere manier om dit te verwoorden is dat bij het verdampen het water de omgevingswarmte opneemt. Het condenseren is de term die wetenschappers gebruiken voor het onttrekken van de warmte aan de waterdamp. Dit gebeurt wanneer de damp in contact komt met koude oppervlakken. Een andere manier om dit proces van verdampen en condenseren in gang te zetten is het gebruiken van luchtdruk.

Hoe dit werkt?

Denk maar eens aan een snelkookpan: de snelkookpan toont aan dat luchtdruk van invloed is op het kookpunt van een bepaalde vloeistof. Hoe hoger de luchtdruk, hoe hoger het kookpunt. Het tegenovergesteld is ook waar: hoe lager de luchtdruk, hoe lager het kookpunt. Om het effect van warmtepompen te verhogen maakt men tevens gebruik van deze kennis.

Het circuit in een warmtepomp

Zoals eerder al aangegeven haalt de warmtepomp de benodigde warmte uit de omgeving. Zowel uit de buitenlucht als het grondwater en de hitte uit de grond zelf is warmte te winnen voor het verwarmen van het douchewater of de verwarming. Vervolgens wordt dit met behulp van een transportmiddel (ook wel koudemiddel genoemd) in het systeem vervoerd en bewerkt. Het onderstaande schema is een korte uitleg van de standaardtechniek.

  • Warmtewinning: Met behulp van de energie uit de natuurlijke bron wordt het koudemiddel bij een lage druk en temperatuur verdampt.
  • Temperatuurverhoging: Vervolgens zorgt een compressor ervoor dat de temperatuur stijgt met behulp van een drukverhoging (zoals in een snelkookpan).
  • Warmte-afgifte: De derde stap is de condensatie van het koudemiddel. Dit gebeurt bij een hoge luchtdruk.
  • Druk verlaging: In een speciaal expansieventiel verlaagt het apparaat de luchtdruk. Hierna kan het hele proces opnieuw beginnen.
Doordat de warmtepompen werken op basis van luchtdruk, is het mogelijk om zelfs al bij zeer lage temperaturen het koudemiddel te laten koken. Hierdoor is er ook bij relatief lage temperaturen al energie te winnen uit de buitenlucht of het grondwater. Pas wanneer het heel koud is buiten, is het nodig om de warmtewinning van de warmtepomp aan te vullen met standaard energie. De hybride warmtepompen zijn hiervoor het beste toepasbaar.

 

warmtepomp installateur in Blankenberge

 

De voordelen van een warmtepomp

Wanneer u een warmtepompsysteem bij uw woning in Blankenberge laat installeren door een erkend installateur, dan profiteert u gegarandeerd van verschillende voordelen. Het grootste voordeel is de bezuiniging op het verbruik van fossiele brandstoffen. De warmtepomp zorgt ervoor dat uw gasverbruik met wel 75% daalt. Het nadeel is dan wel dat het energieverbruik iets stijgt. Dit is te ondervangen door het plaatsen van zonnepanelen. Een tweede voordeel is dat u dankzij warmtepompen niet meer afhankelijk bent van de gasprijzen. U betaalt eenmalig de prijs voor het apparaat, om vervolgens lange tijd (het is een zeer duurzame oplossing) van de voordelen te kunnen genieten.

Een derde positieve eigenschap is dat de warmtepompen eenvoudig aan het huidige verwarmingssysteem te koppelen zijn. Hoewel dit per variant verschilt, is er altijd een techniek die bij uw woonsituatie past. Het laatste voordeel is een gevolg van de LTV (lage temperatuurverwarming) die bij warmtepompen gebruikelijk is. Hierdoor daalt het aantal zwevende stofdeeltjes, en stijgt het wooncomfort.

Verschillende soorten warmtepompen

Lijkt het u een goed plan om een warmtepomp te laten installeren voor het verwarmen en/of verkoelen van uw woning in Blankenberge? Dan adviseren wij om eerst bij een plaatselijke installateur langs te gaan voor meer informatie over de verschillende soorten warmtepompen. Hoewel de achterliggende werking van de warmtepompsystemen gelijk is, bestaan er diverse varianten, die allen hun eigen voor- en nadelen hebben. De meest toegepaste modellen zijn: de lucht-water, de lucht-lucht, en de grond-water modellen. Ook de aanschaf van een hybride systeem of een warmtepompboiler gekoppeld aan zonnepanelen is een mogelijke optie. Voor welk model u dient te kiezen is afhankelijk van de woonsituatie. Met name de afmetingen van de radiatoren en de staat van de boiler vormen belangrijke invloedsfactoren. Tot slot is ook de prijs een invloedsfactor op het maken van de keus: de prijs varieert tussen de €4.000,- en €25.000,-. Laat u daarom altijd van de benodigde informatie voorzien, en schakel desgewenst een installateur uit Blankenberge in voor advies op maat.

 

lucht-lucht warmtepomp Blankenberge

 

Lucht/lucht warmtepomp

De eerste en meest toegepaste soort warmtepomp is de lucht-lucht warmtepomp. Deze pompsoort haalt de benodigde energie uit de buitenlucht. De lucht wordt vervolgens via een soort blazer in het huis gespoten. Een warmtepompsysteem dat enkel op basis van lucht werkt, heeft als eerste en voornaamste functie niet het verwarmen maar het verkoelen van woonruimtes. Bent u dus op zoek naar een goede airconditioning voor uw woning in Blankenberge, die ook nog eens is te gebruiken als verwarming? Dan is de lucht-lucht variant een goede keus. Ook voor mensen met een beperkt budget is dit luchtsysteem een uitstekende oplossing, de prijs ligt relatief laag.

Let op: dit komt met name doordat het rendement van de lucht warmtepompen relatief laag ligt, met name wanneer de buitentemperatuur onder het vriespunt komt. Daarom adviseert menig installateur uit Blankenberge voor een alternatieve keuze, zoals de lucht-water of water-water warmtepompsystemen.

Lucht /water warmtepomp

Het volgende model waar wij u graag meer informatie over willen geven is de lucht-water pomp. Bij deze warmtepomp is de buitenlucht eveneens de energiebron, maar is het transportmiddel water. Hierdoor is deze variant de beste oplossing voor het verwarmen van woningen of bedrijfspanden. Omdat bij het verwarmen van een pand slechts een relatief lage basistemperatuur van 38 graden Celcius vereist is, is dit bovendien een zeer energiezuinige optie, met een hoog rendement. Hoewel ook hierbij het effect daalt zodra het buiten kouder is, blijft het verwarmen van de woonkamer nog steeds goed mogelijk. Sommige lucht-water warmtepompen kunnen ook als airco ingezet worden. Wilt u het warmtepompsysteem inzetten voor het verwarmen van het tapwater of voor lage temperatuurverwarming? Dan kan ook de ventilatielucht als basis dienen. Dit is met name toepasbaar bij nieuwbouwwoningen met een uitstekende isolatie.

Grond/water warmtepompen

Een derde model warmtepompen is het grond-water model. Hierbij is de grond zelf (niet het grondwater) de energiebron. Het gaat om de warmte van de zonnestralen op de aarde, en de hitte die afkomstig is van het magma diep in de grond. Deze vorm van energiewinning heet ook wel energiewinning op basis van geothermische warmte. Hoewel bij de grond modellen veel energie gewonnen wordt, vereist het wel een grote verbouwing en de aanwezigheid van voldoende grond bij een pand. Voor het winnen van de warmte is namelijk de aanleg van een groot ondergronds buizenstelsel vereist. Deze buizen kunnen zowel horizontaal of verticaal onder de grond liggen. Een horizontale plaatsing is het meest voordelig qua kostprijs, maar voor de juist dimensionering is wel een oppervlak van minimaal 200 vierkante meter vereist. Deze grond mag u bovendien niet beplanten met planten met diepe wortels.

Water/ water warmtepompen

De warmtepompen die een installateur uit Blankenberge het meest plaatst voor het verwarmen van grotere bedrijven zijn de water-water modellen. Er bestaan meerdere soorten: het ophalen van water uit een rivier en het putten uit grondwater. Staat uw fabriek of woonhuis naast een rivier of meer? Dan is het installeren van een pompsysteem een zeer goedkope techniek voor warmtewinning. Het oppompen van het rivierwater gebeurt via een speciaal buizenstelsel, waarna het gebruikte rivierwater weer in de rivier geloosd wordt. Het is belangrijk dat u dit verwarmingswater goed laat filteren om het milieu te beschermen. Omdat rivieren en meren nooit compleet dichtvriezen kent deze techniek een hoog rendement.

Het slaan van putten voor het gebruik van grondwater is een tweede techniek. Hierbij bestaan zowel verticale als horizontale oplossingen. Bij de verticale oplossing graaft men twee putten: één voor het ophalen en één voor het lozen van het grondwater. Bij de horizontale systemen legt de installateur een buizenstelsel onder de grond aan. Hiervoor is eveneens een groot grondoppervlak vereist. Het is afhankelijk van het te verwarmen oppervlak, de beschikbare grond en uw budget welke techniek het beste is in uw situatie. Kijk daarbij tevens naar de variatie in warmtewisselaars en het verschil tussen open en gesloten buizenstelsels.

Hybride warmtepompen

Wij noemden hierboven al eens de mogelijkheid voor het installeren van hybride warmtepompen. Maar wat bedoelen we hier nou eigenlijk mee? Een hybride warmtepomp is een pomp die deels natuurlijke bronnen gebruikt, maar deze aanvult met de standaard energie van uit fossiele brandstoffen. Dit betekent dat u met een hybride pomp altijd zeker weet dat uw woning in Blankenberge voldoende verwarmd is. De noodzaak voor een hybride waterpomp is meestal het gevolg van buitentemperaturen onder het vriespunt, of bij lange douchetijden. Dit betekent dat met name bij bedrijven een hybride verwarmingssysteem een verstandig optie vormt. Een installateur kan bij vrijwel alle bestaande cv-ketels een hybride warmtepomp aansluiten, waarbij ook het soort verwarmingsysteem geen probleem vormt. Wel adviseert elke installateur om indien mogelijk te kiezen voor het installeren van speciale LTV radiatoren.

Wat betekent dat?

De afkorting LTV staat voor lage temperatuurverwarming. Kort gezegd betekent dit dat de radiatoren over een groter oppervlak beschikken, waardoor de afgifte van warme lucht zeer constant blijft. Bovendien is hierdoor de luchtcirculatie minder groot, waardoor stofdeeltjes blijven liggen. De LTV radiatoren dragen daarom bij aan een gezonder leefklimaat. Zorg voor het beste woonklimaat altijd voor de benodigde ventilatie, ook bij de LTV radiatoren.

Werking van hybride warmtepompen:

Warmtepomp met zonnepanelen

Elke pompsoort, welke natuurlijke energiebron deze ook inzet, zal de energierekening enigszins laten stijgen. Dit komt doordat er stroom vereist is voor het verhogen of verlagen van de druk en watertemperatuur. Zou u graag volledig energieneutraal willen leven, of is het beperken van de energiefactuur belangrijk voor u? Het is een optie om te kiezen voor de koppeling van zonnepanelen aan het warmtepompsysteem. Door de koppeling met zonnepanelen is het mogelijk om het verwarmen van het huis en het tapwater volledig energieneutraal af te handelen. Ook de warmtepompboiler is namelijk aan een zonnepaneel te koppelen. Een zonnepaneel werkt op basis van zonnecellen, die de zonwarmte opvangen. Zelfs op bewolkte dagen wekken de zonnepanelen nog elektriciteit op. De zonnewarmte wordt vervolgens omgezet in bruikbare elektriciteit, bijvoorbeeld voor het aansturen van de warmtepompboiler. De investering in de zonnepanelen verdient u over het algemeen binnen 10 jaar terug, zeker wanneer u profiteert van de diverse premies die de Vlaamse overheid hiervoor heeft uitgegeven.

Zitten hier voorwaarden aan verbonden?

Ja. De zonnepanelen moeten wel een minimale hoeveelheid energie opwekken, waarbij de plaatsing van de panelen vooral van belang is. Daarnaast is soms een vergunning vereist voor het installeren van de panelen. Dit verschilt per situatie en is bij de gemeente na te vragen.

Benieuwd naar de prijzen en mogelijkheden?

Vraag gerust vrijblijvende offertes aan. De warmtepomp installateurs uit Blankenberge informeren u graag!

Wat is een warmtepompboiler?

Een warmtepompboiler is een boiler die een vergelijkbare werking kent als een standaard warmtepomp. De warmtepompboiler zorgt ervoor dat uw tapwater op natuurlijke wijze verwarmd wordt. Dankzij de installatie van warmtepompboilers zal het gasverbruik sterk dalen. Tijdens de wat koudere dagen of als er u veel warmwater nodig hebt, dan is de aanvulling van elektrische stroom vereist. Uit onderzoek is gebleken dat een warmtepompboiler een goede investering is als uw waterverbruik op meer dan 100 liter water per dag ligt. Het installeren van de boiler levert u dan een 75% vermindering van de energiekosten op! Omdat de prijs van een warmtepompboiler rond de €2.500,- uitkomt, hebt u deze al snel weer terugverdiend. Vraag een installateur wel eerst even naar de capaciteit van de diverse boilers. Zeker voor eigenaren van grotere bedrijfspanden in Blankenberge is dit verstandig: hoe groter de capaciteit, hoe meer u bespaart. Wel ligt de kostprijs dan iets hoger.

 

prijs warmtepomp

 

Wat is de prijs van een warmtepomp in 2024?

De installateur uit ons netwerk in Blankenberge krijgen regelmatig de vraag wat de prijs is voor een bepaald verwarmingssysteem. Het antwoord hierop is echter sterk afhankelijk van de soort die u kiest, en de mate waarin voor het installeren een verbouwing vereist is. Zo ligt de prijs voor een buitenlucht-waterleiding systeem tussen de €10.000,- en €15.000,- waarbij de prijs met name afhankelijk is van de ligging en oppervlakte van het ondergrondse buizenstelsel. Een installateur zal daarom in eerste instantie alleen een gemiddelde prijs aangeven. Om een exacte indicatie van de prijs te krijgen, adviseren wij een installateur uit Blankenberge te vragen bij u langs te komen, om zo een advies op maat te ontvangen. Door uw wensen voor de verwarming door te geven via onze offertepagina krijgt u eveneens enkele offertes op maat.

Wilt u eerst liever een grove schatting? De prijs voor een warmtepompsysteem varieert tussen de €4.000,- voor een lucht-lucht model, tot €25.000,- voor water-water varianten. Het rendement tussen deze twee systemen is zeer verschillend. Op de lange termijn is het daarom vaak verstandiger om één van de duurdere oplossingen te kiezen. Omdat een hybride stelsel een prijs rond de €6.000,- kent, denken veel klanten dat dit eveneens een goedkope oplossing is. Dit is echter niet het geval: doordat deze nog steeds gas gebruikt, zal de energiefactuur niet heel hard dalen. Bereken daarom altijd het rendement, de besparing en de terugverdientijd. Let daarbij tevens op de eventuele beschikbare premies die de prijs verlagen.

Rendement en terugverdientijd

Het rendement van warmtepompen is gebaseerd op de hoeveelheid aangeleverde energie in verhouding tot de energiekosten. Vanwege de hoge effectiviteit van de warmtepompsystemen loopt het rendement soms op tot wel 500%. Een wetenschappelijke waarde die men gebruikt om de effectiviteit van warmtepompen aan te tonen is de coefficient of performance (CoP). Dit is de verhouding tussen het energieverbruik van de compressor en de nuttige hoeveelheid warmte in de condensor. Kort gezegd staat een CoP van 3 voor het feit dat er 1 kW stroom nodig is voor het produceren van 3kW condensorwarmte. De CoP is afhankelijk van de hoeveelheid verwarming die u op een dag vereist, en de buitentemperatuur. Daarom geeft het getal een gemiddelde aan over een jaar. Het rendement van een pomp is belangrijk bij het bepalen van de terugverdientijd. Gemiddeld ligt deze terugverdientijd onder de 10 jaar, vanwege de sterke verlaging van het gasverbruik.verwarmen met waterpomp Blankenberge

 

Subsidie en premies

Als u in uw woning of bedrijfspand in Blankenberge een warmtepompsysteem laat plaatsen door een erkend installateur, dan is het mogelijk hiervoor één of meerdere premies aan te vragen. De hoogte van deze premies is afhankelijk van de waarschijnlijke besparing en de hoeveelheid stroom die u opwekt met zonnepanelen. In onderstaand overzicht vindt u een aantal mogelijkheden.

  • 1. Premie via de netbeheerder.Deze premie geldt alleen als u een huis bewoont die uiterlijk op 31-12-2013 is aangesloten op het elektriciteitsnet, of waarvoor voor deze periode een bouwaanvraag is gediend. Een tweede voorwaarde is dat u een installateur met een certificaat van bekwaamheid de installatie laat afhandelen. De datum van de eindfactuur is bepalend voor de jaaraanvraag van de premie.
  • 2. De totaalrenovatiebonus.Deze bonus is geldig vanaf 2017, en enkel wanneer u investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, zoals een vorm van woningisolatie, nieuwe beglazing of een zonneboiler. Het is bovendien alleen toepasbaar op panden die voor 2005 werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Een laatste voorwaarde is dat de eindfactuur van de eerste energiebesparende maatregel een datum na 1 januari 2017 heeft.
  • 3. De burenpremie.Deze geeft de overheid uit aan projectbegeleiders die 10 naast elkaar liggende woningen energiezuiniger maken. Door samen met uw buren te werken, krijgt u dus korting. Het inschrijven voor een collectief renovatieproject mag maximaal 2 keer. Deze subsidie geldt vanaf 1 januari 2017.
  • 4. Gemeentelijke subsidies.Deze verschillen per gemeente en provincie. Kijk op energiesparen.be voor welke subsidie u in aanmerking komt.
warmtepomp offerte

 

Gratis warmtepomp offertes vergelijken

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het aanschaffen van een warmtepompboiler voor uw woning in Blankenberge? Hebt u een vraag naar de kosten voor de installatie of de verbouwing die hiervoor noodzakelijk is? Of wilt u weten hoe u het beste uw pand kunt verwarmen? Stel u dan vandaag nog met ons in verbinding. Wij werken samen met verschillende professionals uit Blankenberge, die u allen met plezier van dienst zijn bij het vinden van de juiste verwarmingsoplossing, of het beantwoorden van vragen. Desgewenst vraagt u via de offertepagina eenvoudig meerdere offertes aan van maximaal vijf specialisten uit de regio.

Start gratis offerteaanvraag.

Geef op het offerteformulier uw eisen aan, uw maximale budget, en eventueel de afmetingen van uw tuin. Zo is het voor de professionals mogelijk om een prijsindicatie op maat te maken. Vergelijke de verkregen offertes eenvoudig op basis van prijzen, werkwijze en subsidiemogelijkheden en kies voor de vakman uit Blankenberge die bij u past. Het optimaal verwarmen van uw huis is bij ons in goede handen!